Wednesday, 10/08/2022 - 08:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mường Thải

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018

Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 146/PGDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học Cơ sở năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số: 151/PGDĐT-THCS ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Yên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018.

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Thực hiện Công văn số 146/PGDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học Cơ sở năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số: 151/PGDĐT-THCS ngày 08 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Yên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018 là năm học Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, Nghị quyết Đảng bộ các cấp;

Năm học này toàn thể CBGV nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực          Nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên công tác quản lý, trong kiểm tra đánh giá cán bộ giáo viên, tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng chú ý đến nội dung giảm tải chương trình và tích hợp các nội dung vào các môn học đặc biệt trong kiểm tra đánh giá cán bộ giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng dạy – học. Chú trọng xây dựng các chủ để, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các nội dung giáo dục.

Nhà trường cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được trong các năm học trước.

  - Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với học sinh thuộc diện chính sách xã hội, học sinh ở miền núi, dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quan tâm tạo cơ hội học tập cho học sinh.

  - Trường tiếp tục xây dựng và củng cố nề nếp, thực hiện tốt công tác dạy – học và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú. Phối kết hợp với các đơn vị trường trong xã thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn xã.

  Thực hiện nhiệm vụ năm học, đơn vị trường có những khó khăn, thuận lợi sau:

I. THUẬN LỢI

- Trường luôn được sự chỉ đạo sát sao của phòng GD & ĐT, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự phối kết hợp của phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương, trong sự nghiệp phát triển giáo dục.

- Những thành quả bước đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến sự phát triển giáo dục và đào tạo của các địa phương;

- Các tổ chức của nhà trường đã được kiện toàn và thực hiện tốt nhiệm vụ đó là: 

+ Chi bộ nhà trường Sát sao trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chủ trương, đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước.

+ Công đoàn nhà trường là một tập thể đoàn kết có trách nhiệm.

+ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh  luôn phối hợp với nhà trường giáo dục đội viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện, có sự đóng góp tích cực vào  việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của năm học.

- Học sinh nhà xa trường được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trường nên yên tâm đi học và có nhiều cố gắng trong học tập hơn.

- Trường có truyền thống dạy tốt học tốt, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, luôn đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn, luôn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao.

- Nhận thức của nhiều phụ huynh học sinh về công tác giáo dục đã có chuyển biến tích cực, thuận lợi trong việc vận động học sinh đi học và phối kết hợp giáo dục học sinh. Học sinh nhà xa trường được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trường nên yên tâm đi học và có nhiều cố gắng trong học tập hơn. Đa số học sinh chăm ngoan.

II. KHÓ KHĂN

- Địa hình phức tạp gây trở ngại không ít trong việc đi lại học tập và chuyên cần của học sinh nhất là mùa mưa bão (bản Giáp Đất, bản Khoai Lang, bản Khe Lành);

- Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tuy có cải thiện nhiều, nhưng vẫn còn thấp; việc quan tâm đầu tư cho con em học hành còn nhiều hạn chế; Trong dân vẫn còn một số hủ tục lạc hậu như tình trạng kết hôn trước tuổi ảnh hưởng không nhỏ đến tỉ lệ đi học chuyên cần, công tác duy trì sĩ số cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường. Tỉ lệ hộ nghèo lớn, nhiều học sinh nhận thức chậm, chưa có ý thức tự giác trong học tập, chưa xác định động cơ học tập.

- Một số phụ huynh thiếu quan tâm đến học sinh, thiếu hợp tác với nhà trường.

- Vẫn còn một bộ phận HS chưa ngoan, vi phạm nội quy, lười học, nghỉ học nhiều ngày, mất căn bản dẫn đến chán học, bỏ học giữa chừng.

- Học sinh bán trú tại trường trong điều kiện sinh hoạt thiếu thốn: Thiếu phòng ở bán trú, giường nằm, nhà ăn, bếp ăn tập thể …

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế. Máy chiếu để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chưa đầy đủ, thiết bị, đồ dùng dạy học còn thiếu nhiều. Không có phòng thư viện thí nghiệm, phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại cho việc dạy học.

- Một số ít giáo viên nhân viên chưa chịu khó học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và CNTT. Thiếu kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh chưa ngoan.

Với những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên, dựa vào kế hoạch phát triển của ngành và thực tế ở đơn vị. Trường PTDTBT THCS Mường Thải xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

 

 C. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình đội ngũ CBGV, CNVC - Học sinh

* Tổng số cán bộ giáo viên: 27 trong đó: 20 Nữ.

Đảng viên: 12 =  46,15%.

Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh: 5 = 19,23 %.

Đoàn viên Công đoàn: 27

+/Trình độ:

Thạc sĩ: 1 = 3,7%

Đại học: 15 = 57,69%; Cao đẳng: 6 =  23,07%;  Trung cấp: 1 = 3,84%

Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện & cấp Tỉnh 7/19 =  26,92%.

+/ Cơ cấu tổ chức trong trường:

- Có 1 chi bộ với 12 đảng viên.

- 1 chi đoàn với 5 đoàn viên.

- 1 công đoàn CS: 27 CĐV.

 

4 tổ công tác:

- Tổ KH Xã hội: 6 thành viên

- Tổ KH Tự nhiên: 8 thành viên

- Tổ Chuyên: 6 thành viên

- Tổ Văn phòng: 7 thành viên

         * Các tổ chức chính trị:

+ Chi bộ trường gồm: 12 Đảng viên

Họ và tên bí thư:  Phạm Anh Thơ

+ Công đoàn gồm: 27 công đoàn viên

Chủ tịch công đoàn: Lê Tiến Quang

+ Chi đoàn gồm: 5 đoàn viên

Bí thư chi đoàn: Cầm Văn Núi

+ Liên đội gồm: 239 đội viên

Tổng phụ trách: Phạm Thị Hằng

+ Tổ nữ công: 20 thành viên

Tổ trưởng: Phạm Thị Thanh

* Tổ công tác:

* Tổ: Khoa học tự nhiên Gồm có: 08 thành viên.

Tổ trưởng: Lương Viết Quảng               

Tổ phó: Phạm Đức Hạnh

Các tổ viên:

1. Lò Thị Hằng

2. Phạm Văn Cường

3. Vũ Thị Bắc

4. Nguyễn Gia Tùng

5. Cầm Thị Huyền

6. Hoàng Thị Hồng Nhung

* Tổ: Khoa học xã hội. Gồm có: 06 thành viên.

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Bắc

Tổ phó: Phạm Thị Thanh

 Các tổ viên:

1. Nguyễn Thị Hà

2. Phạm Thị Hằng

3. Chu Thị Nghiên

4. Đinh Thị Chính

* Tổ: Chuyên Gồm có: 06 thành viên.

Tổ trưởng: Hoàng Thị Hà

Tổ phó: Lê Tiến Quang

Các tổ viên:

1. Lê Kiều Tuyết

2. Lê Diễm Hạnh

3. Nguyễn Thị Bích Hằng

4. Nguyễn Thanh Lâm

* Tổ: Văn phòng Gồm có: 07 thành viên.

Tổ trưởng: Cầm Văn Núi

Tổ phó: Đỗ Mạnh Cường

Các tổ viên:

1. Phạm Anh Thơ

2. Phạm Hòa An

3. Vì Thị Quyết

4. Hà Thị Lệ

5. Đinh Thị Huyền Trang                                                 

* Học sinh: Toàn trường có 8 lớp với 239 học sinh. Trong đó:

+ 2 lớp 6: 72 học sinh

+ 2 lớp 7: 55 học sinh

+ 2 lớp 8: 57 học sinh

+ 2 lớp 9: 55 học sinh

 

+ Nữ:

+ Dân tộc:

+ Nữ dân tộc:

+ Đội viên: 239

+ Con thương binh: 0

+ Con bệnh binh: 0

+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ:

+ Con hộ nghèo:

*) Ban quản lí học sinh bán trú

1. Bà: Cầm Thị Huyền - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Ông: Lê Tiến Quang  - Chủ tịch công đoàn - Phó ban

3. Bà: Phạm Thị Hằng - TPT Đội - Thành viên

4. Ông: Cầm Văn Núi – Tổ trưởng tổ Văn Phòng - Thành viên

5. Ông: Đỗ Mạnh Cường - Nhân viên bảo vệ - Thành viên

6. Bà: Phạm Hòa An - Kế toán - Thành viên

7. Ông: Đinh Đức Điền - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh - Thành viên

4. Phân công chuyên môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

 

Dạy môn/lớp và

Kiêm nhiệm

Số tiết  tiêu chuẩn

Số tiết thực dạy

Số tiết kiêm nhiệm

Tổng số tiết cả kiêm nghệm

1

Lương Viết  Quảng

Tổ phó

ĐH

Toán 6 (8T) +Toán 8 (8T)+ Hướng dẫn HS NCKH (3T)

19

16

3

19

2

Đặng Thị  Nga

CTCĐ

ĐH

CTCĐ(3T) + Toán 7 (8T) + Toán 9 (8T) 

19

16

3

19

3

Nguyễn Thị Thái

Tổ trưởng

ĐH

Tổ trưởng (3T) + Sinh 7(4T) +Sinh 9(4T) + Hóa 8 (4T) + ôn thi giao lưu HSG sinh 7 ( 3T)

19

16

3

19

4

Phạm Xuân Cường

GV

ĐH

Sinh 6 (4T) + Sinh  8(4T) + Hóa 9 (4T) + T/c Hóa 9 (2T) + ôn giao lưu HSG sinh 8(5T)

19

19

 

19

5

Vũ Thị  Bắc

GV

ĐH

Lý 6 (2T) + Lý 7(2T) + Lý 8 (2T) + Lý 9 (4T) +

C. Nghệ 9 (2T) + T/c Lý 8 (2T) + PĐHY lý 7,8,9 (5T)

19

19

 

19

6

Nguyến Gia Tùng

GV

Chủ nghiệm 8A (4T) + HĐNGLL 8A (0,5T) + C. Nghệ 6 (4T) + C. Nghệ 7 (3T) + C. Nghệ 8 (3T) + Phụ trách bán trú (4T)

19

10,5

8

18,5

7

Phạm Đức Hạnh

GV

ĐH

Đi Học  trung cấp chính trị

19

 

 

 

8

Nguyễn Thị Bắc

Tổ trưởng

ĐH

Tổ trưởng (3T) + Thư ký hội đồng (2T) + Văn 8 (8T) + T/c Văn 8 (2T) + PĐHY Văn 8 (4T)

19

14

5

19

9

Phạm Thị Thanh

Tổ phó

ĐH

Chủ nhiệm 6A (4T) + HĐNGLL 6A (0,5T) + Văn 6 (8T) + Sử 9 (2T) + Ôn HGS Sủ 9 (4T) + kèm HSG văn 6

19

14,5

4

18,5

11

Nguyễn Thị  Hà

GV

ĐH

Chủ nhiệm 9B (4T) + HĐNGLL9B (0,5T) + Văn 9 (10T) + PĐHY văn 9 (3)

19

14,5

4

18,5

12

Đinh Thị  Chính

GV

ĐH

Chủ nhiệm 7B (4T) + HĐNGLL 7B (0,5T) + Văn 7B (4T) + T/c Văn 6 (2T) + T/c Văn 7 (2T) + GDCD 7 (2T) + PĐHY Văn 7(4T)

19

14,5

4

18,5

13

Phạm Thị Hằng

Tổng phụ trách

ĐH

TPT (9,5T) + Văn 7A (4T) + T/c Văn 9 (2T) + PĐHY Văn 6 (3T)

19

9

9,5

18,5

14

Đặng Thị Vân

GV

Chủ nhiệm 8B (4T) + HĐNGLL 8B (0,5T) + Sử 6 (2T) + Sử 7 (4T) + Sử 8 (4T) + T/c Sử 7(2T) + Ôn giao lưu HSG sử 8 (2T)

19

14,5

4

18,5

15

Chu Thị Nghiên

GV

ĐH

Chủ nhiệm 7A (4T) + HĐNGLL 7A (0,5T) + Địa 6 (2T) + Địa 7 (4T) + Địa 8 (2T) + Địa 9 (4T) + HD HS NCKHKT (3T) + Kèm giao lưu HSG Địa 7 

19

12,5

7

19,5

16

Hoàng Thị  Hà

Tổ trưởng

ĐH

Tổ Trưởng (3T) + Anh 6 (6T) + Anh 9 (4T)  + Anh 8 (3T) + Ôn HSG Anh 9(3T) + kèm giao lưu HSG anh 6 

19

16

3

19

17

Nguyễn Thanh Lâm

GV

ĐH

Anh 7 (6T) + Anh 8 (3T) Tăng cường Huy Bắc 9T + PĐHY anh 6(1T)

19

19

 

19

18

Lê Diễm Hạnh

GV

Chủ nhiệm 6B (4T) + HĐNGLL 6B (0,5T) + Nhạc 6 (2T) + Nhạc 7 (2T) + Nhạc 8 (2T) + GDCD 6 (2T) + GDCD 8 (2T) + Rèn kỹ năng sống HS bán trú (4T)

19

10,5

8

18,5

19

Lê Kiều Tuyết

GV

Chủ nhiệm 9A (4T) + HĐNGLL 9A (0,5T) + Mĩ Thuật 6(2T) + Mĩ Thuật 7(2T) + Mĩ Thuật 8(2T) + Mĩ Thuật 9(2T) + GDCD 9 (2T) + Hướng nghiệp 9 (0,5T)

19

11

8

19

20

Lê Tiến Quang

Tổ phó

ĐH

TD 6 (4T) + TD 7 (4T) + TD 8 (4T) + TD 9 (4T) + +  HDHSNCKHKT ( 3T)

19

16

3

19

21

Nguyễn Thị Bích Hằng

Hiệu phó

ĐH

phụ đạo HSY  Toán  6 (4)

4

4

 

4

22

Phạm Anh Thơ

Hiệu trưởng

ĐH

T/c Toán 6 (2)

2

2

 

2

D.  KẾ HOẠCH

Các kế hoạch được xây dựng trên cơ sở kết quả đã đạt của năm học 2016- 2017, với mục tiêu tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục mũi nhọn của nhà trường, đổi mới tinh thần và phương pháp làm việc.

1. Xây dựng đồng bộ lực l­ượng giáo dục.

1.1.  Nhiệm vụ chung:

-  Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thời gian và khung phân phối  chương trình và kế hoạch giáo dục của phòng GD&ĐT .

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý, công tác thi đua, công tác giáo dục đạo đức học sinh

- Thực hiện nghiêm túc hoạt  động GDNGLL, hoạt động hướng nghiệp

- Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện đánh giá giáo viên THCS và HT, PHT theo chuẩn. Duy trì chất lượng giáo dục chuẩn cấp độ 3.

1.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cụ thể

1.2.1. Đội ngũ giáo viên :

Chất lượng đội ngũ là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của HS. Vì thế, phát triển năng lực của giáo viên (GV) được xem là trách nhiệm của chính cá nhân GV và trách nhiệm của nhà trường chính vì vậy trong năm học 2017-2018 nhà trường thực hiện.

* Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" nâng cao chất lượng thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

* Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhà trường thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, tinh thần làm việc.

* Đổi mới công tác quản lý, phân công rõ trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong BGH, công khai hoá Nghị quyết của các đoàn thể, phân công cán bộ giáo viên đúng người, đúng việc. Tổ chức họp giao ban theo tuần, cuối mỗi kỳ lấy ý kiến đóng góp cho BGH.

          * Đẩy mạnh công tác viết và triển khai vận dụng có hiệu quả tốt các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giảng dạy văn hoá và giáo dục đạo đức học sinh.

* Huy động tốt sự tham gia của các lực lượng giáo dục, sự phối kết hợp giữa các đoàn thể trong trường và các lực lượng giáo dục ngoài xã hội.

          *  Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra bằng nhiều hình thức.

* Giáo viên phải thực hiện nghiêm chỉnh mọi yêu cầu và nội dung của các hoạt động GD, học tập văn hoá,  thực nghiệm khoa học, các hoạt động xã hội theo đúng chư­ơng trình, kế hoạch và các hướng dẫn về chuyên môn của cấp trên. Chấp hành nghiêm túc đ­ường lối chính sách chung và đư­ờng lối chính sách giáo dục của Đảng.

* Tập thể sư­ phạm nhà trường phải nêu cao tính gư­ơng mẫu; không chỉ giáo dục học sinh bằng việc lên lớp giảng bài, mà còn đổi mới giáo dục đạo đức, quan tâm rèn kỹ năng sống cho học sinh.

* Các hoạt động giáo dục, nhất là giảng dạy - học tập phải đáp ứng với nhiệm vụ trọng tâm.

* Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chú trọng dạy tích hợp liên môn.

+  Tổ chức dạy học, phân lớp theo năng lực của học sinh, chú ý phát triển năng lực sáng tạo.

+ Tăng cường sử dụng hợp lý CNTT trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, coi trọng thực hành, thí nghiệm.

+ Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”bồi dưỡng năng khiếu cho các em nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

+ Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG thông qua công tác BDGV và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội  giảng  cấp trường, cụm trường.

+ Chú trọng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn.

*/ Về công tác kiểm tra đánh giá:

+ Trong KTĐG kết quả học tập của  HS, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, và chương trình nâng cao, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;

+ Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS do Bộ GDĐT ban hành;

 Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% CBGV, CNVC có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, không mắc tệ nạn xã hội, là tấm g­ương sáng cho học sinh noi theo.

          - 100% CBQL, giáo viên thuộc 8 bộ môn KHCB tham gia nghiên cứu chuyên đề, tham gia phong trào viết SKKN. Mỗi nhà giáo, CBQL có 1 SKKN đổi mới trong dạy học hoặc trong quản lý giáo dục đạt chất lượng.

- 100% đồ dùng dạy học có trong phòng thí nghiệm phải đư­ợc sử dụng thường xuyên, chuyên môn nhà trường phát động phong trào tự làm đồ dùng giảng dạy.

- 100% cán bộ, giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính, biết khai thác thông tin trên mạng để phục vụ hoạt động dạy, học. Tiếp tục tích cực xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng .

- 100% giáo viên có các tiết dạy đạt khá giỏi.

- 100% CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

* Biện pháp chủ yếu:     

- Nâng cao giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng của ng­ười giáo viên. Tổ chức học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các văn bản của Đảng, nhà nước ban hành.

- Nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua

- Đổi mới công tác thi đua trong nhà trường .

- Tăng cư­ờng hoạt động của tổ CM: dự giờ thăm lớp, kiểm tra giáo án, thao giảng, bồi dư­ỡng chuyên đề, thanh tra nội bộ, thống nhất chương trình phụ đạo cho các khối lớp..

- Đầu t­ư thích đáng cho công tác nghiên cứu khoa học giáo dục. Khuyến khích những giáo viên có tâm huyết với nghề đi sâu nghiên cứu phát huy sáng kiến, tổng kết kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và giáo dục học sinh, đặc biệt là công tác bồi d­ưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém..

- Tăng cư­ờng bồi dư­ỡng giáo viên giỏi, giúp đỡ kèm cặp giáo viên mới về.

- Củng cố sắp xếp lại thí nghiệm, th­ư viện. Tăng cư­ờng quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.

1.2.2. Tổ chủ nhiệm:

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức và rèn kỹ năng hoạt động của học sinh, là người trực tiếp triển khai, hướng dẫn học sinh học tập và tham gia các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường, là người xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh,

Giáo viên chủ nhiệm là ngư­ời phải nắm đư­ợc tình hình học sinh trong lớp về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong trường nh­ư Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên,... để xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh, có nền nếp tự quản cao. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm phải biết cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan khác để giáo dục học sinh. Tổ chủ nhiệm bao gồm các giáo viên đứng lớp trong nhà trư­ờng do hiệu trưởng trực tiếp làm tổ trư­ởng. Do đó, tổ chủ nhiệm phải tăng c­ường hoạt động để nắm bắt đ­ược hoạt động của giáo viên chủ nhiệm ở các lớp, kịp thời nêu gư­ơng tốt, có biện pháp chỉ đạo và uốn nắn những thiếu sót trong công tác chủ nhiệm. Để làm được điều đó thì cần phải:

 Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm.

          Đẩy mạnh phối hợp giữa tổ chủ nhiệm với các đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động.

          Xây dựng quy chế hoạt động cũng như tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giáo viên chủ nhiệm, tổ chủ nhiệm, lớp chủ nhiệm ... một cách cụ thể dựa trên điều kiện và yêu cầu cụ thể của trường.

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Lớp tiên tiến 5/8 trong đó ít nhất 2/8 đạt tiên tiến xuất sắc.

- 100% các lớp sử dụng hiệu quả CSVC lớp học.

- 1 giáo viên trở lên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi.

* Biện pháp chủ yếu:

          - Củng cố và ổn định tổ chủ nhiệm. Tiến hành điều tra phân loại học sinh, lập kế hoạch công tác chủ nhiệm ngay từ đầu năm học.

          - Ổn định tổ chức cán bộ lớp, xây dựng nền nếp tự quản, chỉ đạo đội ngũ cán sự bộ môn, chọn học sinh tham gia đội cờ đỏ của nhà trường.

          - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học sinh, nội quy của trường của lớp và các nề nếp

- Tổ chủ nhiệm hoạt động đều; phát huy vai trò của trưởng khối trong điều hành công việc, tăng cường trao đổi và học tập kinh nghiệm chủ nhiệm giỏi.

          - Tập trung đổi mới công tác chủ nhiệm, phương pháp quản lý giáo dục học sinh. Đổi mới nội dung, hình thức tiết sinh hoạt lớp, tiết HĐNGLL... với tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tự giác, tích cực chủ động sáng tạo, phát huy vai trò tự quản của học sinh; coi trọng các hoạt động giáo dục thể chất, pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma tuý, mại dâm, phòng chống tội phạm, phòng chống tai nạn thương tích .....

          - Phối kết hợp với đội thiếu niên, đoàn thanh niên, giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh để đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở học sinh học tập tốt và rèn luyện tốt.

          - Giao ban GVCN theo tháng.

1.2.3. Tổ chuyên môn:

 Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, giúp giáo viên xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục - Đào tạo và kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn của nhà trường. Bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra đôn đốc tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra; thảo luận tình hình, đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi tổ phụ trách; xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện biệt tập trung trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém. Tổ chức các buổi trao đổi thảo luận và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục. Tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm. Vì vậy trong năm học 2016-2017 tổ chuyên môn cần thực hiện:

- Các tổ chuyên môn phải có kế hoạch hoạt động chi tiết trên cơ sở kế hoạch của trường. Mỗi bộ môn phải thống nhất xây dựng một khung PPCT riêng dành cho nâng cao và các chuyên đề, các chỉ tiêu kế hoạch đều được thảo luận trước khi xây dựng nghị quyết.

- Đổi mới các hoạt động của tổ chuyên môn trên cơ sở đổi mới của ngành, bước đầu đổi mới về tư tưởng để giáo viên tiếp cận dần với việc dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh.

 - Quan tâm đến việc thực hiện các chuyên đề, các chuyên đề đều được thống nhất trước khi đưa vào thể nghiệm, có điều chỉnh bổ sung sau khi thể nghiệm, có đánh giá nghiệm thu từ nhóm chuyên môn đến tổ và chuyên môn trường.

- Phát động cuộc thi “ Dạy học theo chủ đề tích hợp”

* Chỉ tiêu:

100% GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

100% GV có tiết thao giảng ứng dụng CNTT, mỗi giáo viên tự dự giờ đồng nghiệp ít nhất 18 tiết/ năm không tính thao giảng.

80% giáo viên có tiết thao giảng đạt từ khá trở lên.

Mỗi đ/c thể hiện ít nhất 1 chuyên đề nâng cao chất lượng môn học trong năm.

Trên 40% GV được xếp loại xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

2 tổ lao động tiên tiến trở lên.

* Biện pháp chủ yếu:

- Kiện toàn các tổ chuyên môn ngay từ tháng 8.

          - Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch đồ dùng dạy học phù hợp, hiệu quả. Khai thác tối đa hiệu quả phòng thí nghiệm, tích cực vận dụng tốt các phương tiện trực quan, đồ dùng dạy học, nâng cao kỹ năng thực hành phát huy tính tích cực của học sinh.

- Tăng cường dự giờ thăm lớp, lưu ý đến việc tự học, rèn luyện kỹ năng sư phạm, kỹ năng ứng xử của giáo viên.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng tổ. Bình xét đánh giá giáo viên, học sinh dân chủ, công  khai, công bằng.

Đẩy mạnh công tác phê tự phê trong tổ.

1.2.4. Công đoàn

Công đoàn là tổ chức của lao động và công chức, viên chức trong nhà trường; có nhiệm vụ quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên; theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách, bênh vực quyền lợi chính đáng của ng­ười lao động; kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nhà tr­ường; động viên mọi đoàn viên, lao động hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm  học. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên thì xây dựng kế hoạch hoạt động, quan tâm đến việc thực hiện chức năng công đoàn trong từng hoạt động, đổi mới công tác hoạt động công đoàn, quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ giáo viên; theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách, bênh vực quyền lợi chính đáng của ng­ười lao động; kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của nhà tr­ường; động viên mọi đoàn viên, lao động hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm  học.

* Chỉ tiêu cụ thể:

- 100% CBGV được hưởng đúng đủ, kịp thời các chế độ chính sách.

- Công đoàn CS vững mạnh, đề nghị Công đoàn phòng giáo dục tặng Giấy khen.

- Tổ chức ít nhất 1 lần cho CBGV đi thăm quan các di tích lịch sử.

- 100% công đoàn viên tiên tiến và tiên tiến xuất sắc.

- 100% gia đình đạt gia đình văn hoá.

* Biện pháp:

- Tổ chức Hội nghị công đoàn đúng theo hướng dẫn của tổ chức công đoàn ngành.

- Xây dựng kế hoạch sát với yêu cầu của công đoàn ngành, phù hợp với yêu cầu của trư­ờng.

- Duy trì và đẩy mạnh  phong trào thi đua.

- Tổ chức học tập và thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành.

- Chỉ đạo tốt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

1.2.5. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Là tổ chức quan trọng không thể thiếu đư­ợc trong tr­ường THCS. Đoàn phối hợp cùng nhà trư­ờng giáo dục đạo đức, lý tư­ởng cho thanh thiếu niên và tổ chức các hoạt động tập thể nhằm góp phần đắc lực cho nhiệm vụ Giáo dục - Đào tạo chất lượng giáo dục toàn diện. 

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Chi đoàn vững mạnh với 100 % đủ t­ư cách và đủ tư­ cách xuất sắc

- Giới thiệu ít nhất từ 1- 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

* Biện pháp chủ yếu:

- Lập kế hoạch hoạt động cụ thể và phù hợp.

- Đẩy mạnh chất lư­ợng sinh hoạt và hoạt động của chi đoàn.

- Tổ chức cho đoàn viên và thanh niên hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

1.2.6. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Là tổ chức cơ bản của học sinh ở lứa tuổi thiếu niên, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện thiếu niên theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Đổi mới hoạt động của tổ chức liên đội, tăng cường tích hợp, lồng ghép với hoạt động ngoài giờ, hoạt động ngoại khoá giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Mọi hoạt động đều hư­ớng về hoàn thiện nhân cách học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Liên đội mạnh huyện Đoàn khen

- 50 % chi đội mạnh.

- 91,1 % đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ"

* Biện pháp chủ yếu:

- Bám sát chủ đề năm học

- Xây dựng đ­ược chư­ơng trình hoạt động Đội phù hợp

- Tổ chức hoạt động Đội theo chủ đề các đợt thi đua

- Tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho phụ trách các chi đội, BCH chi đội, BCH liên đội.

1.2.7. Chi hội chữ thập đỏ:

Đây là tổ chức nhân đạo trong nhà trư­ờng. Các hoạt động của hội nhằm bồi dư­ỡng tình cảm đạo đức cho giáo viên và học sinh, giáo dục truyền thống dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng; giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài nhà trư­ờng đư­ợc đảm bảo quyền lợi học hành và vui chơi;  bồi dư­ỡng lòng nhân ái giữa con ng­ười với con ng­ười;

* Chỉ tiêu cụ thể:

- Không để trư­ờng hợp học sinh nào trong trư­ờng vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.

- Quan tâm, động viên kịp thời các hội viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tập trung dạy tốt, học tốt.

- Hội chữ thập đỏ xuất sắc.

- 100% các phân đội hoạt động hiệu quả.

* Biện pháp chủ yếu:

- Củng cố các phân hội, chi hội thành lập đội TTN chữ thập đỏ xung kích.

- Kết hợp với đội TNTP bồi dư­ỡng tập huấn công tác Hội.

- Tăng cư­ờng công tác cứu trợ nhân đạo trong và ngoài nhà tr­ường; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, Hội CMHS làm tốt công tác y tế học đư­ờng.

1.2. 8. Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trư­ờng. Ban đại diện cùng nhà trư­ờng phổ biến đư­ờng lối giáo dục của Đảng cho cha mẹ học sinh; giải thích và h­ướng dẫn những yêu cầu chủ yếu trong công tác giáo dục ở nhà trường và ở gia đình; nâng cao trình độ hiểu biết của cha mẹ học sinh về giáo dục và nâng cao trách nhiệm của cha mẹ học sinh đối với việc học tập và rèn luyện của con em mình; giúp đỡ nhà trư­ờng xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện dạy học; giúp nhà tr­ường tổ chức các hoạt động ngoại khoá; góp phần tạo điều kiện để nhà trư­ờng giáo dục toàn diện. Hoạt động đúng điều lệ do Bộ GD-ĐT ban hành kèm theo thông tư 55/2011/TT- BGD ĐT ngày 22/11/2011.

* Chỉ tiêu:

- Thu chi kinh phí của Ban đại diện CMHS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại các cuộc họp CMHS và các cuộc họp toàn thể ban đại diện CMHS trường.

- Hội cha mẹ học sinh mạnh Huyện khen.

- 100% chi hội ở các lớp hoạt động có hiệu quả.

* Biện pháp chủ yếu:

- Củng cố tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh trong tháng 9.

- Có hình thức liên lạc giữa gia đình và nhà trư­ờng.

- Tham gia góp ý xây dựng cho công tác quản lý, công tác dạy và học.

- Thực hiện quy chế thu, chi theo nghị quyết.

1.2.9  Chi Hội khuyến học:

Là tổ chức tự nguyện của cán bộ công chức, cha mẹ học sinh, nhân dân địa ph­ương. Các hoạt động của hội nhằm khuyến khích, hỗ trợ phong trào học tập của học sinh. Đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhân tài. Cổ vũ xã hội quan tâm tới thầy cô giáo và trân trọng vai trò ng­ười thầy trong sự nghiệp GD. T­ư vấn cho BGH đề r­a những chủ trư­ơng, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của trư­ờng.

Củng cố duy trình hoạt động của Hội khuyến học để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ tốt cho hoạt động dạy và học của nhà trường. Thực sự đưa cuộc vận động khuyến học, tới từng con người, từng tổ chức xã hội.

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với hội khuyến học, tuyên dương khen thưởng chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm động viên các thầy cô tâm huyết với nghề gặp khó khăn để tạo điều kiện cho thầy cô yên tâm công tác.

Chỉ tiêu:

- Củng cố tổ chức  chi Hội khuyến học của trư­ờng. Xây dựng quỹ khuyến học - khen thưởng.

- Thực hiện 100% kế hoạch thu chi quỹ, đảm bảo đúng nguyên tắc theo điều lệ sử dụng quỹ.

- Triển khai và thực hiện hiệu quả tháng khuyến học.

- 100% cán bộ giáo viên và học sinh có thành tích trong dạy và học đều được tuyên dư­ơng, khen thư­ởng kịp thời.

- Hoạt động hội tích cực, có hiệu quả cao, đạt tiêu chuẩn Hội xuất sắc.

2. Củng cố và làm chuyển biến chất l­ượng giáo dục toàn diện:

2.1. Giáo dục đạo đức cách mạng trong trư­ờng học:

a) Đối với giáo viên:

Xây dựng tập thể giáo viên là một tập thể đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ; có nhận thức chính trị vững vàng tôn trọng pháp luật của nhà n­ước.

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công của tổ chức, quy chế của ngành, của nhà trường.

          - Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực hoạt động chính trị xã hội, hăng hái tham gia hưởng ứng cuộc vậc động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa phương.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trật tự trên các lĩnh vực giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, củng cố và duy trì tốt các nền nếp của trường của lớp, tích cực ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích cực và hiệu quả các cuộc vận động Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. luôn“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm huy động nhiều nguồn lực, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Chỉ tiêu:

 - 100% CBGV thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, từng bước nâng cao phẩm chất, năng lực của CBQL và giáo viên trong nhà trường.

           100% CBGV không mắc vào các tệ nạn XH, thực hiện tốt công tác phòng chống ma tuý và cuộc vận động "Nói không với ma tuý trong trường học”.

- Từ 1 đến 2 đ/c đ­ược kết nạp vào Đảng CSVN.

b) Đối với học sinh:

Bồi dưỡng, giáo dục thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập cho học sinh. Chú ý tạo điều kiện phát triển năng lực của từng học sinh.Thực hiện giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí t­ưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, chân thành; giáo dục giá trị sống, rèn kỹ năng sống, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục các em theo 5 điều Bác dạy

100% học sinh hạnh kiểm khá và tốt.

c) Biện pháp:

- Đối với giáo viên: Tăng cư­ờng công tác tư­ tư­ởng chính trị; tổ chức học tập nghiêm túc các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nư­ớc;

- Đối với học sinh: Học tập nghiên cứu kỹ những quy định của điều lệ và cụ thể hóa vào điều kiện của trường. Giáo dục giá trị sống và rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh. Đư­a các em vào hoạt động tập thể mang tính chất giáo dục truyền thống, khuyến khích việc tự rèn luyện và tu d­ưỡng

2.2. Giáo dục văn hoá, khoa học kĩ thuật:

a) Đối với giáo viên:

- Phát huy vai trò chủ đạo của người thầy ở trên lớp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng chương trình nâng cao phù hợp với đối tượng, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

- Khuyến khích giáo viên tự học tập, bồi dư­ỡng nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực chuyên môn.

- Mỗi giáo viên, nhân viên thực hiện một đổi mới, mỗi tổ cũng như nhà trường đăng ký thực hiện ít nhất 01 đổi mới

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, nền nếp chuyên môn, dạy đủ, dạy đúng theo chỉ đạo của ngành. Nghiêm túc trong kiểm tra và đánh giá học sinh.

- Tích cực hưởng ứng, phát động và tham gia có hiệu quả các cuộc thi, hội thi.

b) Đối với học sinh:

          - Củng cố và nêu cao ý thức tự giác của học sinh trong mọi hoạt động.

- Nghiêm túc chấp hành nền nếp, kỷ luật trong học tập và kiểm tra, thi cử.

- Xây dựng phương pháp tự học, tự ôn luyện phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng nâng cao của nhà trường.

-  Tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc thi, hội thi.

3. Chất lượng giáo dục.

* Hạnh kiểm

Khối lớp

Tổng số

HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

Ghi chú

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

6

62

43

69,4

16

25,8

3

4,8

0

 

 

7

62

44

71,0

12

19,3

6

9,7

0

 

 

8

60

38

63,3

22

36,7

0

0

0

 

 

9

60

34

56,7

20

33,3

6

10,0

0

 

 

Cộng

244

159

65,2

70

28,7

15

6,1

0

 

 

 

* Học lực

 

Khối lớp

Tổng số

HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

6

62

4

6,5

13

21,0

38

61,3

7

11,2

 

 

7

62

3

4,8

16

25,8

37

59,7

6

9,7

 

 

8

60

3

5,0

15

25,0

41

68,3

1

1,7

 

 

9

60

7

11,6

10

16,7

42

70,0

1

1,7

 

 

Cộng

244

17

7,0

54

22,1

158

64,8

15

6,1

 

 

Huy động học sinh lớp 5 vào lớp 6: 62/67 em; đạt 92,5%.

(Số học sinh chưa nhập học 5 em do gia đình không cho đi học, chuyển không, đi học nội trú 14 em)

Học sinh lớp 5 vào lớp 6 đúng độ tuổi 11: 55/62, tỉ lệ: 88,7%.

Duy trì sỹ số: 238/244 em, đạt: 97,5%.

4. Chất lượng mũi nhọn

a) Tham gia các cuộc thi dành cho giáo viên:

* Giáo viên dạy giỏi.

- Cấp trường.

+ Đồng chí: Phạm Đức Hạnh                      Môn: Toán

+ Tên đề tài: “Rèn kĩ năng giải bài tập hình học 9 bằng phương pháp phân tích đi lên thông qua bài tập SGK và bài tập mở rộng trường THCS Mường Thải”

* Giáo viên chủ nhiệm giỏi.

+ Cấp trường: Có 01giáo viên tham gia.

+ Đồng chí: Lê Kiều Tuyết

+ Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm lớp 9A  trường THCS Mường Thải”.

* Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Có 01 giáo viên tham gia.

+ Đồng chí: Lê Kiều Tuyết

+ Tên đề tài: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng chủ nhiệm lớp 9A  trường THCS Mường Thải”.

* Dạy học theo chủ đề tích hợp: Có: 06 giáo viên tham gia.

1. Họ tên: Đặng Thị Vân; chuyên môn: Sử

2. Họ tên: Đinh Thị Chính; chuyên môn: Văn

3. Họ tên: Đặng Thị Nga; chuyên môn: Toán

4. Họ tên: Vũ Thị Bắc; chuyên môn: Lý

5. Họ tên: Lê Tiến Quang; chuyên môn: Thể dục

6. Họ tên: Lê Kiều Tuyết; chuyên môn: Mỹ Thuật

b) Học sinh:

- Học sinh giỏi GTTMTCT: Không

- Học sinh giỏi lớp 9: Số học sinh tham gia: 6 ở bộ môn: Anh: 2, Sử: 4

- Tiếng Anh trên Internet (cấp trường): Số học sinh tham gia: 2 trong đó: khối 6: 2 em.

- Giải toán trên Internet (cấp trường): Số học sinh tham gia: Không

- Giao lưu học sinh giỏi cấp huyện:

           + Khối 6: 4 em, Ở bộ môn Văn: 2, Anh: 2

+ Khối 7: 4 em, Ở bộ môn Địa: 2, Sinh: 2

+ Khối 8: 4 em, Ở bộ môn Sử: 2, Sinh: 2

- Thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn: 6 em.

- Thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh phổ thông: 3 em.

- Các cuộc thi giai điệu tuổi hồng: Tham gia

- Các cuộc thi khác: Tham gia thi khi cấp trên tổ chức

*Chuyển lớp: 142/144 em, đạt tỷ lệ: 98,6 %.

*Tốt nghiệp THCS:  60 em, đạt tỷ lệ 100%, trong đó:

                    XL Giỏi: 7 em   =  11,6%.

                              XL Khá: 10 em   = 16,7%.

                              XL TB: 43 em   =  71,7%.

Tham gia các phong trào Văn hoá văn nghệ, TDTT, ngoại khoá:

Tham gia đầy đủ các phong trào Văn hoá văn nghệ, TDTT do các cấp các nghành tổ chức. Chọn đội tuyển tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng cấp huyện tháng 10/2016. Bên cạnh đó, trong năm học nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông, về các hoạt động dạy và học. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, tổ chức các câu lạc bộ học sinh.

  * Biện pháp:

- Xây dựng, củng cố nền nếp dạy và học.

- Đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn và hoạt động chuyên môn trường.

- Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá.

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích giáo viên nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm.

- Quản lý và tổ chức tốt việc thực hiện theo phân phối ch­ương trình và chuyên đề bồi dưỡng đối tư­ợng học sinh giỏi, phù đạo học sinh yếu kém.

- Tổ chức rà soát đánh giá tình hình học sinh theo tháng.

Đầu tư CSVC thiết bị phù hợp

2.3. Giáo dục lao động sản xuất, kỹ thuật tổng hợp, hư­ớng nghiệp dạy nghề.

- Dạy đúng dạy đủ chư­ơng trình Công nghệ và Hướng nghiệp.

- Thực hiện tích hợp giữa HĐNGLL, HĐGDHN, môn công nghệ và môn GDCD.

- Tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia vệ sinh khu vực phân công thường xuyên, trồng rau xanh, chăm sóc bồn hoa cây, cây cảnh.

- 100% học sinh có ý thức lao động khá và tốt, có định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.

2.4. Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Thành lập ban chỉ đạo HĐNGLL. Dạy đúng, dạy đủ chư­ơng trình HĐ ngoài giờ lên lớp.

- Tổ chức tốt các HĐ ngoài giờ lên lớp cho cán bộ giáo viên và học sinh.

- Tổ chức tốt các buổi mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học.

2.5. Các hoạt động khác.

- Giáo dục thể chất, vệ sinh, quốc phòng

Đảm bảo tốt ch­ương trình giáo dục thể chất quốc phòng; thành lập các đội chuyên ở một số môn thể thao chuẩn bị cho các giải. Giảng dạy môn thể dục theo hư­ớng đổi mới về phư­ơng pháp. Đánh giá kết quả bộ môn theo đúng yêu cầu của tinh thần đổi mới ch­ương trình SGK.

 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu thể thao, văn nghệ, hội hoạ ... cho học sinh.

Tổ chức các giải văn nghệ, TDTT nhân các đợt thi đua.

Tích cực tham gia HKPĐ các cấp.

- Giáo dục thẩm mỹ:

Dạy đúng, dạy đủ chư­ơng trình hát nhạc và mỹ thuật do Bộ GD-ĐT ban hành. Thành lập đội văn nghệ xung kích làm hạt nhân văn nghệ cho các lớp.

3. Xây dựng cơ sở vật chất

3.1. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Chú trọng công tác bảo quản và sử dụng hiệu quả CSVC sẵn có, liên tục tu sửa, bổ sung trang thiết bị dạy học.

- Vận động phụ huynh tự nguyện tu sửa khu vực sân chơi, bổ sung CSVC cho bán trú. Mua sắm thêm một số hóa chất, thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

- Tu sửa hệ thống điện trong nhà trường, nhà vệ sinh của học sinh đã xuống cấp.

- Xây dựng kế hoạch lao động phù hợp để tu bổ và bảo vệ tốt cơ sở vật chất hiện có.

- Quản lý tài chính đúng quy định của nhà nư­ớc.

3.2. Tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên:

- Bố trí phân công lao động và tổ chức hoạt động trong trư­ờng hợp lý khoa học.

- Kết hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, động viên kịp thời với cán bộ giáo viên khi đau ốm hoặc gặp khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên đặc biệt có chế độ thăm hỏi, tặng quà những ngày lễ truyền thống.

- 100% cán bộ giáo viên có đời sống kinh tế gia đình ổn định.

4. Công tác phổ cập:

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập; l­ưu giữ tốt các tài liệu, sổ sách liên quan tới công tác phổ cập.

- Củng cố vững chắc kết quả phổ cập đã đạt được.

  Phát động thi đua theo đợt, đăng ký thi đua tự nguyện, bình xét công bằng , công khai dựa trên mức độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA

1. Đơn vị trường 

Tiên tiến Cấp khen thưởng: Ủy ban nhân dân Huyện

2. Công đoàn

Vững mạnh Cấp khen thưởng: Ban chấp hành công đoàn giáo dục huyện Phù Yên khen.

3. Đoàn đội

 Vững mạnh Cấp khen thưởng: Hội đồng đội huyện

4. Tập thể tổ LĐXS gồm các tổ

Không có

5. Tập thể Tổ LĐ giỏi là tổ

 Tổ khoa học tự nhiên

          6. Tập thể lớp tiên tiến

            9A; 9B; 8A; 7A; 6A;

7. Cháu ngoan Bác Hồ

  75/244 học sinh 30,7 %

8. Cá nhân chiến sĩ thi đua

* Cấp tỉnh: Không có

* Cấp cơ sở gồm các đồng chí:

          + Đồng chí: Hoàng Thị Hà

+ Tên đề tài: “Một số kinh nghiệm giảng dạy từ vựng tiêng Anh ở trường THCS Mường Thải”

          + Đồng chí: Chu Thị Nghiên

           + Tên đề tài: “Một số phương pháp rèn kĩ năng vẽ biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9 trường THCS Mường Thải”

+ Đồng chí: Đặng Thị Nga              

          + Tên đề tài: “Một số kinh nghiệm về phương pháp giải các dạng toán chứa dấu giá trị tuyệt đối của môn Đại số lớp 7 ở trường THCS Mường Thải”.

    9. Tổ chức các đợt thi đua

+ Đợt : 22/08/2016 đến 20/11/2016

   Chủ đề: Thi đua “Dạy tốt, học tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2016.

          + Đợt 2: 21/11/2016 đến 30/12/2016

      Chủ đề: Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày quốc phòng toàn dân và đạt kết quả cao trong học kì I.

+ Đợt 3: 11/01/2017 đến 26/03/2017

      Chủ đề: Mừng Đảng mừng xuân thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tuổi trẻ Đoàn đội, học sinh nhà trường hăng hái thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

+ Đợt 4: 27/03/2017 đến 20/05/2017 

      Chủ đề:  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017.

           10. Công tác đánh giá Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn

         + Về cán bộ quản lý: - Tổng số 2 đồng chí

                                 - Xếp loại: Xuất sắc 1; khá 1

+ Về cán bộ giáo viên: - Tổng số 19 đồng chí

                                     - Xếp loại: Xuất sắc 7; khá 12

           11. Công tác phát triển Đảng viên

            Phấn đấu trong năm học giới thiệu 02 đồng chí đi học lớp cảm tỉnh Đảng. Giới thiệu kết nạp 01 đồng chí.

           12. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

 - Ban giám hiệu làm tốt công tác tham mưu với đảng chính quyền địa phương và uỷ ban nhân dân huyện; Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Phù yên để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo cho công tác dạy và học. Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy; phương pháp quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Tạo điều kiện và động viên để giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Quan tâm và đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tất cả các khối lớp tổ chức cho các em tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. 

- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo để mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy và học.

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó Hiệu trưởng làm trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên có trách nhiệm đôn đốc các bộ phận thực hiện. Đồng thời tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm của các đơn vị đã làm tốt việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong và ngoài địa bàn. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì công tác tự kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng, việc tổ chức tự kiểm tra, tự đánh giá về mức độ, tiến độ của công việc sẽ giúp cho việc rút kinh nghiệm bổ sung những cách thức, biện pháp hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện.

 III. PHẦN NỘI DUNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ.

1. Lịch hoạt động:

1.1 Trong tháng:

- Họp hội đồng nhà tr­ường 1 lần vào tuần đầu tháng.

- Họp tổ chuyên môn 2 lần vào chiều thứ 5 tuần 2 và tuần thứ 4 trong tháng.

- Hoạt động đoàn thể và ngoại khoá vào chiều thứ 5 tuần thứ 3 trong tháng.

- Họp tổ chủ nhiệm vào thứ 6 tuần cuối tháng.

- Thứ 2 tuần đầu tháng các bộ phận nộp báo kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng và kế hoạch tháng sau.

1.2. Trong tuần:

- Chào cờ tiết 1 thứ hai.

- Giao ban tuần: sau tiết học thứ 2 ngày thứ 7.

- Sinh hoạt tập thể đầu giờ thứ  2 hàng  tuần, tổ chức các hoạt động NGLL theo chủ đề tháng.

2. Biện pháp quản lý của hiệu trư­ởng:

- Quản lý chuyên môn và các bộ phận công tác, các đoàn thể bằng kế hoạch, nội quy, quy chế, quy định.

- Tăng c­ường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ.

- Tổ chức Hội thi, hội thảo bàn bạc, đúc rút kinh nghiệm về thể nghiệm các chuyên đề, đề tài.

-  Xây dựng các lớp điểm, cá nhân điển hình và nhân rộng phong trào.

-  Đổi mới công tác thi đua:

Xây dựng biểu điểm thi đua chi tiết.

Chỉ xét và đề nghị  danh hiệu CSTĐ, các cấp khen thưởng đối với những cán bộ, giáo viên HTXS nhiệm vụ ( Chất lượng môn, thực hiện nội quy, quy chế,  công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm, các hoạt động khác...).

Kết quả thao giảng: Giáo viên có tiết dạy TB không đạt danh hiệu thi đua. GV có tiết khá hoặc nghỉ quá ngày công theo quy định không đạt CSTĐ

Tổ chức thi đua, đánh giá thành tích dân chủ, công khai, công bằng, bám sát chỉ tiêu để bình xét thi đua, theo đợt.

- Tổ chức cho GV tích cực tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm, giao lưu, tham quan học hỏi trư­ờng bạn .

- Tổ chức thảo luận lấy ý kiến đóng góp của CBGV sau mỗi đợt thi đua.

- Đề cao ý thức tự phê bình và phê bình trong tập thể.

- Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; phân loại giáo viên đầu năm và đánh giá cuối kì, cuối năm.

- Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác tự chủ về tài chính, thu chi đúng quy định, đổi mới quản lý tài chính.

- Đẩy mạnh công tác XHH giáo dục, tích cực huy động các lực lượng tham gia hoạt động giáo dục cùng nhà trường.

3. Kế hoạch làm việc của hiệu trưởng:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Chỉ đạo công tác dạy và học

- Chuẩn bị dự giờ, phân tích rút kinh nghiệm giờ dạy

- Xem vở học sinh, sổ điểm và các hồ sơ khác 

- Dự và phân tích các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Trao đổi ý kiến với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh

          - Họp bàn công tác giáo dục, giảng dạy (cả chuẩn bị)

 

10 giờ                              

2 giờ

2 giờ

6 giờ    

 

4 giờ                

 

2

Công tác hành chính quản trị

4 giờ

3

Đi họp hoặc giải quyết công việc đột xuất

8 giờ

4

Công tác giảng dạy (cả chuẩn bị)

4 giờ

 

PHẦN KẾ HOẠCH HOÁ TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2016-2017

Tháng

Nội dung công việc

Điều chỉnh

 bổ sung

8/2016

- Giáo viên trả phép 1/8/2016

- Học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ hè

- Học sinh tựu trường chuẩn bị cho năm học mới (18/8/2016)

- Ổn định tổ chức, phân công giảng dạy, kiêm nhiệm.

phổ biến những quy định về GV, HS; học tập KH thời gian  năm học và nhiệm vụ năm học.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho dạy và học.

- Phân công nhiệm vụ giảng dạy - kiêm nhiệm.

- Bàn giao CSVC lớp học.

-  Bắt đầu vào năm học mới (thực hiện chương trình tuần I từ 22/8/2016  theo TKB năm học mới

- Chuẩn bị lễ khai giảng.

- Hướng dẫn “Tuần sinh hoạt tập thể”.

- Tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường.

- Tổ chức cho GV học tập quy chế chuyên môn.

- Thống nhất các nhiệm vụ cơ bản của năm (Chuyên môn, HĐNG, XD trường chuẩn, KĐCL, HKPĐ, XDCSVC..).

- Ổn định mọi nền nếp học tập và hoạt động giáo dục.

 

Tháng 9/2016

 

Thi đua chào mừng ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9

 và ngày khai giảng ngày 05 tháng 9

*/ Chuyên môn:

- Thống nhất các chỉ tiêu cơ bản của năm về Chuyên môn

- Duy trì thực hiện lịch học theo TKB.

- Hoàn thành KH chuyên môn Cá nhân - Tổ - Trường

- Các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp KTĐG, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật.

- Khảo sát chất lượng học sinh, giáo viên. Thành lập đội tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 của 2 môn: Lịch sử, tiếng Anh.

- Các tổ đăng ký thi đua, đăng ký xếp loại giảng dạy, thực hiện chuyên đề....đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Xây dựng chương trình môn tự chọn cho cả năm học.

- Triển khai nội dung cuộc thi “ Khoa học kĩ thuật” năm học 2016-2017.

- Phát động giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” và cuộc thi “ Dạy học theo chủ đề tích hợp.”

- Hoàn thành kế hoạch chuyên môn, kế hoạch BDTX của cá nhân, tổ, nhà trường.

*/ Hoạt động khác:

- Tổ chức khai giảng ngày 05 tháng 9.

- Lập danh sách giáo viên đứng lớp, kiêm nhiệm.

-  Tiếp tục phát động và hưởng ứng phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", tháng khuyến học, tháng an toàn giao thông, đăng kí trường đạt danh hiệu trường học thân thiện,  học sinh tich cực.

- Nhà trường và đoàn thể kiện toàn tổ chức, Đại hội và hội nghị đầu năm .

- Công khai kế hoạch.

- Thực hiện KH xây dựng CSVC đầu năm.

- Hoàn thiện văn bản sau HN và đại hội.

- Duyệt KH các tổ, đoàn thể (Lưu, sau ĐH).

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

-  Tổ chức Hội nghị phụ huynh

 

Tháng 10/2016

Thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10

Tăng cường triển khai nghị quyết HNCC.

* Chuyên môn:

- Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm.

- BGH dự giờ thanh tra chuyên môn GV, kiểm tra nội bộ, đột xuất.

- Bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp trường, cấp huyện.

- Thi GVDG cấp trường.

- Sinh hoạt chuyên đề, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới SH tổ chuyên môn.

- Thao giảng đợt I (1 tiết/GV)

- Tích cực tham gia xây dựng, khai thác, sử dụng “ nguồn học liệu mở” trên Website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

- Các tổ chuyên môn triển khai thực nghiệm chuyên đề, đề tài.

 - Tăng cường ôn luyện thi HSG lớp 9.

*/ Hoạt động khác

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017.

- Thành lập hội đồng tự đánh giá.

- Tham gai thi Giai  điệu tuổi hồng cấp huyện

- Tổ chức kỷ niệm 20/10.

- Tổng hợp thu chi đầu năm.(công khai toàn trường)

- Hoàn thiện hồ sơ chi trả (Mua sắm, tu sửa CSVC..).

- Tiếp tục mua sắm bổ sung trang thiết bị.

- Quyết toán quý III.

- Xây dựng và nộp kế hoạch công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2016-2017.

- Lao động trồng rau.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2016

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt, tổ chức 20/11.

* Chuyên môn:

- Thao giảng, báo cáo kết quả thao giảng (10/11).

- Bồi dưỡng học sinh giỏi.

- BGH kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ đột xuất, chỉ đạo bù đắp chương trình.

- Kiểm tra chất lượng của đội tuyển học sinh giỏi, rút kinh nghiệm hướng bồi dưỡng. Kiểm tra tháng toàn trường.

- Dự giờ giúp đỡ giáo viên có chuyên môn trung bình.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, tập chung nội dung tập huấn hè.

- Đánh giá bước 1 việc triển khai các đề tài, thực hiện chuyên đề.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

*/ Hoạt động khác:

- Chuẩn bị mọi điều kiện để phòng kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Tiến hành tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá. Gửi báo cáo tổng hợp kết quả tự đánh giá về Bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Sơ kết thi đua đợt I (từ khai giảng đến 20/11)

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày lễ kỷ niệm 20/11.

- Họp tổ chủ nhiệm, sơ kết thực hiện đổi mới GD đạo đức học sinh.

- Lao động trồng rau.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

Tháng 12/2016

Thi đua chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân....

* Chuyên môn:

- Triển khai bồi dưỡng CM hè, học tập, nghiên cứu công văn 58 về đánh giá xếp loại học sinh.

- Tăng cường ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện học kỳ I.

 - BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Rà soát, bù đắp chương trình.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, Thảo luận về đổi mới PP.

- Kiểm tra định kì học kì I.

 - Tổng hợp kết quả chất lượng hai mặt giáo dục, so sánh với kết quả đầu năm, rút kinh nghiệm chỉ đạo từ nhà trường tới tổ chuyên môn.

- Học kỳ I hoàn thành trước ngày 15/12/2016.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường, chốt danh sách đội tuyển tham gia thi cấp huyện.

- Kiểm tra, rà soát việc triển khai sáng kiến, đề tài khoa học của giáo viên đăng kí đầu năm và các chuyên đề học kỳ I.

- Kiểm tra tháng (Thứ 2: Văn - Lý, thứ 4; Toán - Anh) tuần cuối tháng.

*/ Hoạt động khác:

- Công tác kiểm định chất lượng: Duyệt báo cáo, hồ sơ tự đánh giá, kết quả tự đánh giá về bộ phận chuyên môn Phòng GDDT trước ngày 20/12/2016.

- Tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý và AIDS (Nhân ngày thế giới phòng chống AIDS ).

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ chào mừng 22/12 (Đoàn + Đội)

- Quyết toán quý IV, kiểm tra tài sản lớp học.

- Lao động trồng rau.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

Tháng 1/2017

Thi đua lập thành tích kết thúc học kỳ I chuẩn bị bước vào học kỳ II

*/ Chuyên môn:

- Kết thúc kỳ I (ngày 09/01/2016- bắt đầu học kỳ II từ ngày 11/01/2016).

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề, đổi mới PPDH.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG. Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện.

- BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, KT toàn diện việc thực hiện chuyên môn.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.

- Tham gia thi học sinh giỏi cấp huyện.( ...)

- Tiếp tục triển khai các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, thực hiện các chuyên đề, UDCNTT.

- Gửi bài thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (đối với HS)

- Gửi bài thi Dạy học theo chủ đề tích hợp (đối với GV).

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo chất lượng chuyên môn kỳ I.

- Kiểm tra tháng (Thứ 2: Văn - Lý, thứ 4; Toán- Anh) tuần cuối tháng.

*/ Hoạt động khác:

- Tổ chức sơ kết học kỳ I

-  Hoàn thành hồ sơ kỳ I (ghi học bạ).

- Lao động trồng rau.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

Tháng 2/2017

Thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân 2017.

*/Chuyên môn:

- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi dự kỳ thi giao lưu học sinh giỏi 6, 7, 8.

- Lựa chọn các ĐT của các môn văn hóa lớp 6,7,8 cấp trường để chọn giao lưu cấp huyện.

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề, đổi mới PPDH, UDCNTT, thảo luận về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho HS.

- BGH dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, kiểm tra nội bộ.

- Thao giảng đợt II ( từ 20/2 đến 20/3)

- Nghiệm thu lần I việc thực hiện đề tài thi đua.

- Kiểm tra tháng (Thứ 2: Văn - lý, thứ 4; Toán - Anh) tuần cuối tháng.

*/ Hoạt động khác:

- Công tác kiểm định chất lượng

- Đội TN thực hiện kế hoạch nhỏ của năm.

- Luyện tập một số môn TDTT.

- Nghỉ tết âm lịch.

- Công đoàn tổ chức đón tết cho CBGV.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong dịp nghỉ tết

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

 

Tháng 3/2017

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3

*/ Chuyên môn

- Thao giảng, tổng hợp kết quả thao giảng lần 2 (20/3)

- Kiểm tra toàn diện các tổ.

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên đề về đổi mới, bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch, thảo luận ở tổ về bố cục của 1 đề tài, nội dung và cách viết đề tài.

- Ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi khối 6,7,8. Tham gia thi giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp huyện.

- Kiểm tra tháng (Thứ 2: Văn - Lý, thứ 4: Toán - Anh) tuần cuối tháng.  

*/ Hoạt động khác:

- Công tác kiểm định chất lượng: Chuẩn bị hồ sơ minh chứng, kế hoạch khắc phục, cải tiến chất lượng.

- Nhà trường cùng với công đoàn T/C ngày 8/3 cho CBGV.

- Đoàn chỉ đạo Đội tổ chức tốt ngày 26/3 (Tổ chức giải TDTT tại trường, hoặc giao lưu với các đơn vị bạn).

- Họp HĐT: Xây dựng kế hoạch 2016-2017.

- Sơ kết thi đua  đợt 3.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác chuyên môn.

 

Tháng 4/2017

Thi đua chào mừng ngày giải phóng miền nam 30/04

*/Chuyên môn:

- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- Đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng.

- Rà soát bù đắp chương trình

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Tổ chức thi đồ dùng cấp trường.

- Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên, báo cáo gửi phòng GD&ĐT.

- Kiểm tra đề cương đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của CBQL và GV.

- Kiểm tra tháng (Thứ 2: Văn – Lý; thứ 4: Toán - Anh) tuần cuối tháng.

- Tổ chức hội thảo đánh giá rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng HSG.

-  Tổng kết 1 năm thực hiện một đổi mới phương pháp trong tổ chuyên môn, nhà trường.

*/ Hoạt động khác:

- Các lớp rà soát CSVC theo giao nhận đầu năm.

 

Tháng 5/2017

Thi đua chào mừng ngày Quốc tế LĐ - kết thúc năm học.

*/ Chuyên môn:

 - Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017, chuẩn bị các điều kiện kết thúc năm học.

- Ôn tập, kiểm tra, đánh giá xếp loại HS học kỳ II và cả năm.

- Tổng hợp chất lượng, đối chiếu so sánh kỳ I, rút kinh nghiệm

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chuyên đề cả năm..

- Nghiệm thu đề tài, sáng kiến ở tổ.

- Rà soát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017, chuẩn bị các điều kiện kết thúc năm học.

- Ôn tập, kiểm tra, đánh giá xếp loại HS

- Tổng hợp chất lượng, đối chiếu so sánh kỳ I, rút kinh nghiệm

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chuyên đề cả năm.

- Chốt danh sách các đề tài.

- Học kỳ II hoàn thành trước ngày 15/5/2017.

*/ Hoạt động khác:

- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ (19/05/2017).

- Hoàn thiện các loại báo cáo tổng kết: các cuộc vận động  và phong trào thi đua, kiểm định chất lượng, công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, pháp luật thuế, đổi mới phương pháp dạy học.

- Hội đồng chuyên môn nhà trường nghiệm thu đề tài khoa học của CBQL, giáo viên đăng kí đầu năm.

- Sơ kết thi đua đợt IV. Tổng kết thi đua cả năm, hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng thi đua khen thư­ởng ngành.

- Kiểm kê tài sản, bàn giao tài sản của các tổ, lớp, thiết bị, sách giáo khoa...

- Hoàn tất hồ sơ chuẩn bị xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tổng kết năm học.

- Kiểm kê, phân loại SGK, thiết bị dạy học

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2017-2018.

- Lao động nghiệm thu CSVC, bàn giao HS về địa phương.

- Thông qua kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch HĐ hè 2017.

- Phối hợp với công đoàn tổ chức cho CBGV đi tham quan ...

- Công khai chất lượng giáo dục, và quyết toán tài chính.

- Hội nghị cha mẹ HS cuối năm.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Bàn giao hồ sơ chuyên môn, trả tài liệu, họp hội đồng nhà trường phiên cuối năm.

- Tổng hợp, nộp BC KQ thực hiện công tác của năm.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017

 

Lớp

Họ và tên

GV chủ nhiệm

Số lượng giao

                                  Tháng

8

9

10

11

12

01

02

03

04

05

 

6A

Phạm Thị Thanh

31

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

6B

Lê Diễm Hạnh

31

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

7A

Chu Thị Nghiên

31

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

7B

Đinh Thị Chính

31

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

Nguyễn Gia Tùng

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 8B

Đặng Thị Vân

28

28

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 9A

Lê Kiều Tuyết

31

31

31

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 9B

Nguyễn Thị Hà

29

29

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TỔ TRUỞNG               T/M CÔNG ĐOÀN                T/M TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 94
Năm 2022 : 645